استخدام

                                                                                                                                             استخدام ثریا 24

شرکت سفرهای ثریا به منظور تکمیل و ارتقاء بخش پرسنلی خود از شما دعوت به همکاری می نماید ، شما میتوانید رزومه خود را به info@soraya24.com ارسال نمایید .
پس از بررسی برای دریافت اطلاعات بیشتر و مصاحبه حضوری با شما عزیزان تماس گرفته خواهد شد.