اپلیکیشن Packpoint

 

 

Packpoint

بسته بندی وسایل یکی از موارد ضروری برای سفر میباشد و نگرانی برای جمع آوری همه وسایل و چندین بار چک کردن تا مطمئن شوید که همه وسایل را برداشته اید.

در این اپلیکیشن برای شروع از شما مقصد خود ، طول سفر و نوع سفر خود که آیا برای تجارت و یا تفریح است سوال میشود ، بر اساس آب و هوا و مدت زمان سفر و ماهیت سفر شما موارد مورد نظر به شما پیشنهاد داده میشود ، همچنین شما میتوانید با انتخاب فعالیت های دیگری مانند شنا و پیاده روی و ... وسایل مورد نیاز خود را کامل نمایید .