داشتن کارت شناسایی برای پرواز ضروری هست ؟

بله مسافر باید حتما کارت شناسایی معتبر از قبیل : شناسنامه ، کارت ملی ، گواهینامه رانندگی و یا پاسپورت را برای دریافت کارت پرواز و ورود به سالن ترانزیت به همراه داشته باشد.