آیا میتونم بعد از خرید اسم مسافر را تغییر بدم ؟

خیر این امکان پذیر نمیباشد ، در صورتیکه به تغییرات نام و نام خانوادگی به هر علتی نیاز باشد باید بلیط را کنسل و دوباره بلیط را خریداری کنید.